Sociale zekerheid - EXTERUS

Sociale zekerheid

Elk land heeft zijn eigen regels voor sociale zekerheid. Daarnaast kent ieder land een eigen systeem voor oudedagsvoorzieningen.

Het wordt lastig als iemand in 2 landen gaat werken, of zelfs in meer landen: waar ben je dan sociaal verzekerd en hoe verloopt de pensioenopbouw?

Sociale verzekeringen

Binnen de Europese Unie gelden coördinatieregels, op basis waarvan iemand slechts verzekerd is in 1 land. Daar buiten is het afhankelijk van sociale zekerheidsverdragen, of bij gebrek daaraan, nationale wetgeving om te bepalen waar iemand sociaal verzekerd is.

Wij kunnen u adviseren bij:

 • vaststelling van de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving;
 • planningsmogelijkheden ter behoud van sociale zekerheid in het thuisland;
 • samenstelling van een alternatief verzekeringspakket;
 • (vrijwillige) voortzetting van sociale zekerheid in het thuisland;
 • het aanvragen van A1-verklaringen, verdragsverklaringen en eenzijdige sociale zekerheidsverklaringen.

De sociale zekerheidsstelsel zijn zeer verschillend wereldwijd en een juiste verzekeringspositie voor u of uw werknemers is heel belangrijk. Lees meer... 

Pensioen

Wat voor sociale zekerheid geldt, geldt eveneens voor pensioen. Pensioenopbouw is in de diverse landen op verschillende wijzen geregeld: door middel van overheidspensioen, bedrijfspensioen, particulier pensioen of combinatie van beiden. Indien fiscaal gefacilieerde opbouw mogelijk is, is dit meestal gebonden aan strikte voorwaarden en regelgeving. Bij werkzaamheden buiten het land van herkomst is voortgezette pensioenopbouw soms niet meer mogelijk, beperkt, of niet langer fiscaal gefacilieerd.

In de uitkeringsfase, na de pensioendatum, kunnen vervolgens nog problemen optreden aangezien op dat moment de uitkering mogelijk volledig belast wordt, terwijl tijdens de werkzaamheden in het buitenland geen fiscale tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.

Onze dienstverlening omvat assistentie bij:

 • voortzetting van pensioenopbouw in het thuisland bij tijdelijke uitzending;
 • bepaling in hoeverre fiscale faciliëring mogelijk is;
 • aanwijzing van buitenlandse pensioenregelingen;
 • advisering inzake alternatieve pensioenopbouw;
 • ondersteuning bij (gedeeltelijke) belastingvrijstelling van pensioenuitkeringen.

Voor zowel Nederlandse als buitenlandse pensioenregelingen kan Exterus advies verlenen. Lees meer...

  © 2015 EXTERUS