Salarisadministratie - EXTERUS

Salarisadministratie

De salarisadministratie is de laatste stap in alle beloning gerelateerde zaken en wordt  steeds belangrijker bij met name internationaal opererende organisaties. Beloningspakketten zijn vaak complex. Daarom is het belangrijk dat de salarisadministratie correct is, (fiscale) naleving continu wordt gemonitord en de organisatie 'in control' blijft. De salarisadministratie is vaak onderhevig aan verandering van de wetgeving waardoor bepaalde voordelen onbenut kunnen blijven. Veel organisaties besluiten daarom de salarisadministratie gedeeltelijk of volledig uit te besteden om de risico's te beperken.

Meedenken in plaats van alleen verwerken

Naast de verwerking van de gegevens in de loonadministratie denkt Exterus ook proactief mee over mogelijke fiscale voordelen en fiscale planning. Tevens heeft Exterus jarenlange ervaring met de behandeling van complexe uitzendsituaties en complexe berekeningen zoals netto-en brutoberekening, salary splits, continuering van sociale zekerheid, etc.

Hierdoor werkt Exterus vaak voor internationaal opererende organisaties met een internationale staf waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitgebreide kennis van algemeen aanvaard en toepasselijk uitzendingsbeleid en beloningspakketten. Exterus monitort continu veranderingen in de (internationale) fiscale en sociale zekerheidwetgeving en past de nieuwe wetgeving en rechtspraak toe in de salarisadministratie om potentiële (fiscale) risico's te beperken en de fiscale positie te optimaliseren voor de werknemer en/of de werkgever.

Soorten salarisadministraties

Exterus verzorgt salarisadministraties in de breedste zin van het woord en kunnen ondersteuning bieden bij uw reguliere of bijzondere salarisadministraties, waaronder:

  • Nederlandse salarisadministratie;
  • internationale/buitenlandse salarisadministratie;
  • schaduw salarisadministratie;
  • directie of vertrouwelijke administraties.
    © 2015 EXTERUS