Immigratie - EXTERUS

Immigratie

Niet iedere werknemer mag langdurig in Nederland verblijven, laat staan werken. Daarvoor is vaak een verblijfs- en/of werkvergunning nodig.

Exterus ondersteunt werkgevers en werknemers bij het verkrijgen van werk- en/of verblijfsvergunningen. Daarnaast biedt Exterus ondersteuning voor verschillende relocation diensten.

Exterus assisteert bij het verkrijgen van alle vereiste documenten en houdt  tevens onder andere termijnen in de gaten. Wat Exterus onderscheidt van de concurrentie, is de complete ondersteuning van zowel de werkgever als de werknemer.

Verblijfsvergunningen

Indien een werknemer langdurig in Nederland wil verblijven om bijvoorbeeld te werken, dient deze in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning. Exterus biedt ondersteuning aan bij het aanvragen en/of verlengen van diverse soorten verblijfsvergunningen en bij:

  • het bepalen van de gunstigste immigratieprocedure;
  • het registreren als erkend referent voor de kennismigrantenregeling, voor zowel bestaande ondernemingen als startende ondernemingen;
  • het aanvragen en verlengen van diverse soorten verblijfsvergunningen;
  • het adviseren omtrent (administratie) verplichtingen met betrekking tot Modern Migratiebeleid.
Er bestaan diverse soorten verblijfsvergunningen, afhankelijk van de nationaliteit van de werknemer en het doel van verblijf. Lees meer...
 

Werkvergunningen

Werkgevers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zonder een dergelijke vergunning mag deze groep werknemers niet in Nederland werken. Voor wetenschappers, studenten, sporters en artiesten is meestal geen tewerkstellingsvergunning nodig of zijn de procedures afwijkend.

Exterus biedt onder andere ondersteuning bij het aanvragen en verlengen van diverse soorten werkvergunningen. Of een werkvergunning vereist is hangt van een aantal voorwaarden af. Lees meer...

Relocation

Werkgevers en werknemers lopen bij internationale tewerkstellingen vaak tegen praktische problemen aan, die verband houden met culturele verschillen en andere procedures. Bij aankomst in Nederland wordt veelal ondersteuning geboden bij:

  • het bezoek aan de IND;
  • registratie en de-registratie bij de Gemeente;
  • openen van een bankrekening.
Exterus neemt veel werk uit handen door ondersteuning te bieden bij het regelen van dergelijke praktische zaken. Lees meer...
    © 2015 EXTERUS