Belasting - EXTERUS

Belasting

Exterus biedt werkgevers en werknemers ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van internationale belastingheffing. Exterus adviseert over de gevolgen van de vereiste verdragstoepassing en beantwoorden vragen over toepasselijke fiscale wet- en regelgeving en brengt tevens besparingsmogelijkheden en potentiële risico's in kaart.

Loon- en inkomstenbelasting

Exterus biedt ondersteuning en advisering aan zowel werkgevers als werknemers bij de bepaling van in welk land men belastingplichtig is en in welk land (een deel van het) inkomen belastbaar is. Hierbij is de bepaling van de fiscale woonplaats van de werknemer en de plaats waar de werkzaamheden door de werknemer worden verricht van essentieel belang. Daarnaast biedt Exterus aan zowel werkgevers als werknemers ondersteuning bij de verwerking van deze advisering door middel van het opstellen en indienen van de aangiften inkomstenbelasting van werknemers.

Voorbeelden van de verschillende diensten waarbij Exterus ondersteuning kan bieden zijn:

 • advisering fiscale woonplaats;
 • advisering belastingplicht in woon- en werkland;
 • opstellen en indienen van aangiften inkomstenbelasting in Nederland en buitenland;
 • opstellen van complexe belastingberekeningen;
 • advisering inzake grensarbeid.

Tevens biedt Exterus werkgevers ondersteuning en advies aan op het gebied verschillende loonbelastingvraagstukken zoals:

 • Het adviseren over en implementeren van verschillende soorten "salary splits";
 • Het adviseren over en implementeren van de werkkostenregeling;
 • Het opstellen van beloningsvergelijkingen, inclusief vergelijkingsrapporten kosten van levensonderhoud;
 • Het opstellen van netto-bruto en bruto-netto berekeningen, inclusief belastingcompensatie en hypothetische belastingberekeningen;
 • Het opstellen en toepassen van (complexe) hypothetische belastingberekeningen en beleid over "tax equalisation", "salary-splits" en bijzondere vergoedingen;
 • Het ondersteunen en begeleiden van HR- en belastingafdelingen;
 • Het adviseren over en opstellen van uitzendovereenkomsten en het opstellen en beoordelen van expatbeleid;
 • Het adviseren over diverse loonbelastingvraagstukken. Lees meer...

30%-regeling

De 30%-regeling kan van toepassing zijn indien een werknemer van buiten Nederland is geworven of is uitgezonden om in Nederland te werken of indien de werknemer is uitgezonden naar een bepaalde regio. Op basis van deze regeling is het mogelijk om 30% van het brutoloon onbelast aan de werknemer uit te betalen.

Wij ondersteunen bij:

 • Het vooraf beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling;
 • Het opstellen en indienen van het verzoek om toepassing van de 30%-regeling.

Exterus heeft een werkafspraak met de Belastingdienst op basis waarvan de 30%-regeling vaak al binnen enkele dagen kan worden afgegeven. Lees meer...

Aansprakelijkheid

Ondernemingen die gebruik maken van de diensten of de arbeidskrachten van derden, dienen rekening te houden met de risico's voor ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid. Het risico doet zich voor als de loonheffingen (en eventueel de BTW) ter zake van het ingeschakelde personeel onbetaald is gebleven.

Exterus kan assisteren bij het treffen van de nodige maatregelen, het in kaart brengen van de potentiële risico’s en bij een eventuele aansprakelijkstelling door de Belastingdienst. Lees meer...

 

 

  © 2015 EXTERUS