Archief - EXTERUS

Archief

2017
06 janRegeling tussen Nederland en Duitsland omtrent toedeling belastingheffing over ontslagvergoedingen vindt geen toepassing
02 janExterus opent nieuwe vestiging in Amsterdam
02 janHappy New Year!
2016
20 decGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2017
16 decSalariscriteria 2017 kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
14 septNederland sluit sociale zekerheidsverdrag met China
04 meiHeffingvrij vermogen in box 3 ook van toepassing voor buitenlands belastingplichtigen
08 mrtArrest Hoge Raad inzake houdbaarheid 150 kilometer-eis van de 30%-regeling
08 janVacature salarisadministratiepraktijk
04 janGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2016
2015
16 decSalariscriteria 2016 kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
23 oktConclusie Advocaat-Generaal inzake houdbaarheid 150 km-eis van de 30%-regeling
05 juniOok Eerste Kamer stemt in met nieuw belastingverdrag Nederland - Duitsland
06 meiExterus breidt salarisdienstverlening uit met betaalservice
03 mrtUitzendregeling strikt toegepast: eigen woning blijft in box 3 na einde verhuur gedurende periode van uitzending
03 mrtTweede Kamer stemt unaniem in met de Wet Aanpak Schijnconstructies
27 febHof van Justitie: 150-km-grens in 30%-regeling niet strijdig met EU-recht
19 febGeen werkvergunning nodig voor Japanse onderdanen
03 janGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2015
2014
23 decFijne Feestdagen!
12 decOok opdrachtgevers verantwoordelijk voor betalen cao-loon
09 decSalariscriteria 2015 kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
04 decNieuwe vacatures immigratie-, aangifte- en salarisadministratiepraktijk
26 novHerziening keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen gaat per 1 januari 2015 in
26 novBuitenlandse student die in Nederland woont heeft geen recht op 30%-regeling
26 novRisico werkgever betaling WW-uitkering bij uitzending buitenland
06 oktVerrekeningen en inhoudingen op maandsalaris kennismigranten
06 oktArrest Hof van Justitie grensoverschrijdende dienstverrichting met uitzendkrachten (Essent-zaak)
06 oktiPad is communicatiemiddel en geen computer
03 oktWat is voor de WKR noodzakelijke apparatuur?
03 oktVAR wordt straks Beschikking geen loonheffing
12 septLegesverlaging IND per 1 september 2014 voor minderjarige kinderen
02 septKennismigrant: lager salaris tijdens wettelijk onbetaald verlof toegestaan
22 juliWerkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 definitief
16 meiStrengere eisen aan uitzendbureaus
16 meiOordeel Rechtbank Den Haag: crisisheffing hoge lonen is toelaatbaar
29 aprVacature (junior) salarisadministrateur
16 aprBehandeling buitenlandse sociale verzekeringen in nieuw besluit
08 aprPilot kort verblijf kennismigranten is regulier beleid geworden
08 aprStopzetten automatische incasso IND per 1 april 2014
08 aprWijziging aanvraag tewerkstellingsvergunning per 1 april 2014
07 aprOordeel Europese Commissie: 150 kilometergrens voor 30%-regeling mag niet
31 mrtArtikel Fenedexpress 'uitzenden personeel'
04 mrtVaststelling identiteit personeel ten behoeve van inleners- en ketenaansprakelijkheid
18 febBelastingdienst controleert streng op afgegeven VAR-WUO
05 febWoning is na verhuur tijdens periode van uitzending weer aan te merken als eigen woning
31 janEen nieuw jaar: een nieuwe stijl, een nieuwe website!
15 janEigenwoningforfait 2014
14 janEenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013
06 janInvoering Registratie Niet Ingezetenen per 6 januari 2014
02 janAfschaffing meldplicht EU-burgers
02 janRoemenen, Bulgaren vrij op de arbeidsmarkt
01 janGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2014
2013
11 decSalariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
02 decUitbetalingen voortaan op één rekeningnummer
28 novAsscher: Ook opdrachtgever aansprakelijk voor cao-loon
15 novHoge Raad: inspecteur weigerde onterecht 30%-regeling buitenlandse tandarts
14 novOvergangsregeling ontslaggeld ook voor banksparen
12 novStrengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer
11 novGeen 30% regeling voor jonge Belgische voetballer
06 novArbeidsmarktaantekening mvv-sticker voor kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers
05 novRitten naar Oostenrijk voor zakelijk bezoek in combinatie met skivakantie vormen privéritten
22 oktVerduidelijking overgangsmaatregel afschaffing stamrecht en aanscherping 80%-regeling
16 oktRuim 90 miljoen euro aan boetes opgelegd aan malafide uitzendbureaus
07 oktHof geeft bruikbare omschrijving van begrip schaarste bij 30%-regeling
27 septStamrechtvrijstellingen: de situatie vanaf 2014
26 septUitvoeringsproblemen dreigen bij afkoop stamrecht
12 septFinanciën publiceert nieuw vraag-en-antwoordenbesluit 30%-regeling
06 septInspectie SZW: Uitzendbureaus vervalsen certificaat
22 augZelfstandige ondernemers uit het buitenland makkelijker aan de slag in Nederland
20 aug3,3 miljoen aan boetes en naheffingen voor malafide uitzendsector
02 juliGeen tewerkstellingsvergunning nodig voor buitenlandse werknemer in kennisindustrie
26 juniLooptijd 30%-regeling: aanvulling in Handboek Loonheffingen
26 juniDefinitie ingekomen werknemer 30% regeling: fout in het Handboek Loonheffingen
25 juniCirca 10.000 bezwaarschriften tegen crisisheffing
28 meiVerzoek om verlegging inhouding loonheffingen
28 mei150-kilometergrens in 30%-regeling niet in strijd met Europees recht
03 meiTewerkstellingsvergunning nog maar een jaar geldig
26 aprCentraal adres voor bezwaren crisisheffing
05 aprBeantwoording Kamervragen over samenloop crisisheffing en levensloopregeling
04 apr30%-regeling ook bij tweede gelijktijdige dienstbetrekking
18 mrt5 miljoen aan boetes voor malafide uitzendbureaus
07 mrtWerkgevers hoeven geen crisisheffing over opname uit levensloopregeling te betalen
07 mrtCrisisheffing botst met levensloopregeling
26 febGeen 30%-regeling voor Duitse tandarts
19 feb16% crisisheffing mogelijk strijdig met Europees recht
13 febWeekers geeft extra uitleg over aanpassingen in 30%-regeling
17 jan30%-regeling ook toepasbaar op inkomstenbelasting
11 janWijzigingen 30%-regeling met betrekking tot 150 km-vereiste
2012
18 decInkomenscriteria voor kennismigranten in 2013
14 novGeen recht op 30%-regeling voor naar Afghanistan uitgezonden militair
03 oktEXTERUS en Belastingdienst ondertekenen overeenkomst 30%-regeling
24 septGeen 30%-regeling voor buiten loondienst werkende Nederlandse tandarts
10 septHarde aanpak top 100 malafide uitzendbureaus
06 septUitspraken over tandartsen en de 30%-regeling lopen uiteen
15 augRegistratieplicht voor uitzendbureau's en personeelsintermediairs
01 augCrisisheffing van 16%
23 juliGeen 30%-regeling voor reeds in Nederland werkzame Belg
04 febIn Nederland wonende Duitser komt niet in aanmerking voor 30%-regeling
2011
07 decKort verblijf als kennismigrant
01 decDefinitieve wijzigingen in de 30%-regeling
01 decInkomenscriteria voor kennismigranten in 2012
25 novFiscale behandeling bijdragen aan Indiase sociale zekerheid
25 novSociale zekerheidsverdrag met India: gedetacheerde werknemers
14 novUpdate 30%-regeling: salariseis verlaagd naar EUR 50.000
10 novNieuw belastingverdrag met Zwitserland
27 oktSociale zekerheidsverdrag met India
27 oktBelastingverdrag met Hongkong
21 septUpdate: aanpassing voorwaarden 30%-regeling
09 septAankondiging samenwerking EXTERUS en i-Mobility
08 septAanpassing voorwaarden 30%-regeling
2010
08 decInkomenscriteria voor kennismigranten in 2011
18 oktFD Gazellen Award 2010
09 aprSchriftelijke vastlegging toepassing 30%-regeling
20 janBesluit inzake materieel werkgeverschap
2009
22 decInkomenscriteria voor kennismigranten in 2010
25 novZakelijke delegatie uit de provincie Shaanxi in China
19 novVerhoging leges kennismigrantenregeling uitgesteld
19 novAutomatische herberekening heffingsrente
19 novLeges kennismigrantenregeling verhoogd
26 oktSociale zekerheidsovereenkomst met India
02 oktBeperking heffingsrente
14 septSociale zekerheidsverdrag met Japan
14 septKomst Evert Roeten
14 septEXTERUS verhuist
14 sept30%-regeling voor kennismigranten
14 septFiscale behandeling bijdragen aan Japanse sociale zekerheid
14 septTussentijdse toetsing voorwaarden 30%-regeling
14 septWest-Holland Foreign Investment Agency Nieuwsbrief editie Maart 2009
© 2015 EXTERUS