Heffingvrij vermogen in box 3 ook van toepassing voor buitenlands belastingplichtigen - EXTERUS
Wednesday, 04 May 2016

Heffingvrij vermogen in box 3 ook van toepassing voor buitenlands belastingplichtigen

Op 29 april jl. is een Besluit gepubliceerd waarin de Staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van recente arresten van de Hoge Raad en vooruitlopend op wetgeving een goedkeuring verleent voor toepassing van het heffingvrij vermogen voor buitenlands belastingplichtigen.

Uit de arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie volgt dat het heffingvrije vermogen een vrijstelling is die aan alle ingezeten belastingplichtigen, los van hun persoonlijke situatie, wordt toegekend. Er is daarom sprake van een voordeel dat los staat van de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtigen. De Staatssecretaris is van mening dat deze uitleg van het Europese Hof van Justitie inzake het heffingvrije vermogen moet worden doorgetrokken naar de (vanaf 2015) niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen dan wel de (tot 2015) niet voor binnenlandse belastingplicht opterende buitenlands belastingplichtige met een box 3-inkomen.

Vooruitlopend op een wetswijziging keurt de Staatssecretaris goed dat de Belastingdienst bij het behandelen van de aangiften inkomstenbelasting en de ingediende bezwaarschriften van niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met box 3 inkomen het heffingvrije vermogen in aanmerking neemt.

 Aangeraden wordt om de opgelegde aanslag goed te controleren op een correcte verwerking van het voorgaande. Indien al een aanslag is opgelegd waarbij (nog) geen rekening is gehouden met het heffingvrij vermogen en de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat, kan bezwaar aangetekend worden tegen de aanslag.

    © 2015 EXTERUS