Arrest Hoge Raad inzake houdbaarheid 150 kilometer-eis van de 30%-regeling - EXTERUS
Tuesday, 08 March 2016

Arrest Hoge Raad inzake houdbaarheid 150 kilometer-eis van de 30%-regeling

De Hoge Raad heeft op 4 maart 2016 uitspraak gedaan in de Sopora-zaak en volgt de conclusie van de Advocaat-Generaal dat de ingestelde 150 kilometer-eis voor toepassing van de 30%-regeling in de regel geen systematische aanleiding geeft tot een duidelijk overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Hierdoor is geen sprake van strijdigheid met EU-recht.

De wetgever heeft het percentage van 30% gebaseerd op feitelijk onderzoek en zoveel mogelijk aangesloten bij de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten van ingekomen werknemers.

Het arrest van de Hoge Raad betekent dat werknemers, die in de 2 jaar voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, op minder dan 150 kilometer van de dichtstbijzijnde Nederlandse grens wonen als gevolg van dit arrest niet meer in aanmerking komen voor toepassing van de 30%-regeling.

De lopende bezwaarschriften tegen de 150-kilometer-eis zullen door de Belastingdienst worden afgewezen. Uiteraard bestaat in voorkomend geval nog wel de mogelijkheid om de werkelijke ET-kosten te vergoeden in plaats van de forfaitaire 30%-regeling.

Werknemers die nog onder het overgangsrecht vielen en na 5 jaar tegen de tussentijdse toetsing aanlopen zullen na de tussentijdse toets in principe ook geen gebruik meer kunnen maken van de 30% regeling indien zij voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland niet aan de 150-kilometer eis voldeden. Voor deze groep werknemers wordt echter nog rechtspraak verwacht, dus zij kunnen de Belastingdienst verzoeken om hun zaak aan te houden.

 

    © 2015 EXTERUS