Ook Eerste Kamer stemt in met nieuw belastingverdrag Nederland - Duitsland - EXTERUS
Friday, 05 June 2015

Ook Eerste Kamer stemt in met nieuw belastingverdrag Nederland - Duitsland

In vervolg op de goedkeuring van de Tweede Kamer heeft op 19 mei jl. tevens de Eerste kamer ingestemd met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Indien voldaan is aan wat andere formaliteiten, zal als gevolg hiervan het nieuwe belastingverdrag per 1 januari 2016 in werking treden en van toepassing zijn.

Verandering ten aanzien van grensoverschrijdende arbeid

Het nieuwe belastingverdrag brengt wijzigingen met zich mee op verschillende vlakken bij grensoverschrijdende arbeid. De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • Voor de toepassing van de zogenoemde 183-dagenregeling is nu een tijdvak van 12 maanden, beginnend of eindigend in het desbetreffende kalenderjaar van belang (voorheen was dit het kalenderjaar);
  • Voor grensarbeiders wordt een compensatieregeling geïntroduceerd;
  • Een nieuw verdragsartikel bepaalt het heffingsrecht over inkomen van bestuurders;
  • De verdeling van het heffingsrecht over pensioenen verandert. Veelal heeft de nieuwe verdeling een hogere belastingdruk tot gevolg. Wel kan overgangsrecht van toepassing zijn, mits voldaan is aan de voorwaarden.

Overgangsrecht

Het is mogelijk om op basis van het overgangsrecht vanaf 1 januari 2016 voor 1 jaar te kiezen tussen toepassing van de regels van het voormalige belastingverdrag.

Bent u benieuwd of en op welke wijze het nieuwe belastingverdrag voor u gevolgen heeft? Neemt u dan gerust contact met een van de adviseurs van Exterus.

    © 2015 EXTERUS