Uitzendregeling strikt toegepast: eigen woning blijft in box 3 na einde verhuur gedurende periode van uitzending - EXTERUS
Tuesday, 03 March 2015

Uitzendregeling strikt toegepast: eigen woning blijft in box 3 na einde verhuur gedurende periode van uitzending

De Hoge Raad heeft op 20 februari jl. besloten dat de eigen woning niet meer onder de uitzendregeling kan vallen na een korte verhuurperiode in een langere uitzendperiode.

Regeling bij tijdelijke uitzending

Een belastingplichtige die is uitgezonden kan op grond van de uitzendregeling de (hypotheek)rente van de eigen woning in aftrek brengen in box 1. Deze regeling is van toepassing vanaf het moment dat de woning niet langer het hoofdverblijf van de belastingplichtige is én onder de voorwaarde dat de woning vanaf dat moment niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Terugkeer naar box 1 na periode van verhuur?

Voor de Rechtbank was in geschil of een woning voor het deel van de uitzendperiode na beëindiging van de verhuurperiode, als een eigen woning in de zin van de uitzendregeling kan worden aangemerkt. De Rechtbank heeft die vraag bevestigend beantwoord. De Hoge Raad oordeelde echter anders.

Volgens de Hoge Raad werd er aan de voorwaarden van de uitzendregeling voldaan tot het moment dat de woning werd verhuurd. Op dat moment verhuisde de woning naar box 3. Naar het oordeel van de Hoge Raad kan de woning na een periode van (tijdelijke) verhuur niet terugkeren naar box 1 tijdens de uitzendperiode.

Graag wijzen wij u erop dat de woning na de uitzendperiode wel weer in box 1 kan vallen, wanneer de woning weer als hoofdverblijf kan worden aangemerkt.

    © 2015 EXTERUS