Geen werkvergunning nodig voor Japanse onderdanen - EXTERUS
Thursday, 19 February 2015

Geen werkvergunning nodig voor Japanse onderdanen

De Raad van State, de hoogste Nederlandse bestuursrechter, heeft op 24 december 2014 geoordeeld dat voor Japanse onderdanen geen tewerkstellingsvergunning nodig is om te mogen werken in Nederland.

Dit oordeel is gebaseerd op het Nederlands-Japans Handelsverdrag uit 1913, waarin een zogenaamde ‘meestbegunstigingsclausule’ is opgenomen. Hierdoor moeten Japanse onderdanen kort gezegd op gelijke wijze behandeld worden als onderdanen van andere landen, waarmee Nederland gunstigere afspraken heeft gemaakt. In dit specifieke geval moest gekeken worden naar het Nederlands-Zwitsers Traktaat uit 1875 en worden Japanse onderdanen gelijk behandeld als Zwitserse onderdanen. Omdat voor Zwitserse onderdanen geldt dat geen tewerkstellingsvergunning vereist is, geldt deze eis ook niet langer voor Japanners.

Inmiddels is ook duidelijkheid verschaft over hoe met deze uitspraak in de praktijk zal worden omgegaan. Door het UWV is vandaag officieel bevestigd dat voor werknemers met de Japanse nationaliteit geen tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig is. Een verblijfsvergunning (voor het verrichten van arbeid in loondienst) is nog wel nodig om langdurig in Nederland te kunnen verblijven.

Het voorgaande betekent dat Japanse onderdanen in het vervolg ook niet meer aan de vereisten van bijvoorbeeld de kennismigrantenregeling of een overplaatsing in concernverband hoeven te voldoen.

Voor nadere informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van nadere ontwikkelingen en te nemen acties.

    © 2015 EXTERUS