Herziening keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen gaat per 1 januari 2015 in - EXTERUS
Wednesday, 26 November 2014

Herziening keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen gaat per 1 januari 2015 in

Per 1 januari 2015 zal de keuzeregeling om als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt worden vervangen door de regeling voor ‘kwalificerende buitenlandse belastingplicht’. Dit kan tot gevolg hebben dat werknemers die gebruik maakten van de oude keuzeregeling -om bijvoorbeeld hypotheekrente in aftrek te brengen op het Nederlandse belastbare inkomen-, niet meer voldoen aan de gewijzigde voorwaarden waardoor onder andere het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt.

Nieuwe regeling kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Met ingang van 1 januari 2015 zal de oude keuzeregeling worden afgeschaft  en zal de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige van toepassing zijn, zonder overgangsrecht!

De nieuwe regeling geldt alleen nog maar voor inwoners van de EU, EER, BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en Zwitserland, waarvan het inkomen voor  90% of meer in Nederland onderworpen is aan belasting is (en het inkomen tevens in de heffing van het woonland wordt betrokken). Het keuze-element is vervallen.

Indien voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden, blijft de betreffende persoon buitenlands belastingplichtig en kan op het Nederlandse inkomen in mindering gebracht worden:

-          De niet reeds in het inkomen uit werk en woning in Nederland begrepen  belastbare  inkomsten uit eigen woning, indien deze negatief zijn;

-          Uitgaven voor inkomensvoorzieningen;

-          Persoonsgebonden aftrek, voor zover niet reeds in het belastbare inkomen uit werk en woning begrepen

-          Belastbare inkomen uit Nederlands aanmerkelijk belang (box 2) en belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) aangevuld met de persoonsgebonden aftrek.

Van belang om te noemen is dat er geen recht op aftrek in Nederland is voor zover de aftrekposten in de woonstaat reeds in aanmerking zijn genomen. Ook vervallen de zogenoemde inhaal- en terugploegregeling en het progressievoorbehoud.

Let op!

Indien de partner niet voldoet aan de voorwaarden, kan alleen de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn/haar aftrekposten in mindering brengen op het Nederlandse inkomen.

De nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kan tot gevolg hebben dat (een deel van de) aftrekposten wel onder de oude keuzeregeling echter per 1 januari 2015 niet meer in aanmerking kunnen worden genomen.

    © 2015 EXTERUS