Risico werkgever betaling WW-uitkering bij uitzending buitenland - EXTERUS
Wednesday, 26 November 2014

Risico werkgever betaling WW-uitkering bij uitzending buitenland

Eind augustus is een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd in een zaak waarbij een werknemer zijn werkgever aansprakelijk heeft gesteld voor weigering van een werkeloosheidsuitkering door UWV als gevolg van het feit dat de werkgever heeft verzuimd een vrijwillige verzekering aan te vragen.

In de betreffende casus was een werknemer uitgezonden naar Singapore en verbleef daar ongeveer vier jaar. In zijn uitzendovereenkomst was overeengekomen dat hij sociaal verzekerd bleef in Nederland. Nadat zijn arbeidsovereenkomst was beëindigd, is werknemer teruggekeerd naar Nederland en vroeg WW aan. Deze werd hem geweigerd, omdat hij langer dan een jaar in Singapore was verbleven en dus niet meer in Nederland verzekerd was. De werkgever was in dit geval ‘vergeten’ de vrijwillige verzekering aan te vragen. De Rechtbank heeft geoordeeld dat dit in beginsel voor rekening en risico van de werkgever komt en de werkgever veroordeeld tot betaling van 14 maanden WW-uitkering.

Uit de uitspraak volgt dat een werkgever de gemiste WW-uitkering moet betalen als hij ten onrechte heeft toegezegd dat een werknemer bij uitzending naar het buitenland in Nederland sociaal verzekerd blijft maar daartoe niet de nodige maatregelen heeft getroffen. Deze uitspraak benadrukt niet alleen het belang van een goede uitzendovereenkomst maar ook van een goede uitvoering van de gemaakte afspraken met de werknemer.  

Vanzelfsprekend zijn wij graag behulpzaam bij het opstellen van de nodige overeenkomsten en het zorgen voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

    © 2015 EXTERUS