Legesverlaging IND per 1 september 2014 voor minderjarige kinderen - EXTERUS
Friday, 12 September 2014

Legesverlaging IND per 1 september 2014 voor minderjarige kinderen

Op 1 september 2014 worden de kosten (leges) voor een aantal verblijfsvergunningen voor minderjarige kinderen verlaagd naar € 53.

Het gaat om minderjarigen die een aanvraag indienen voor de volgende verblijfsdoelen:

 • verblijf als familie- of gezinslid; of
 • niet tijdelijk humanitair in het kader van voortgezet verblijf na eerder verblijf als familie- of gezinslid.

Dit geldt voor een:

 • machtiging tot voorlopig verblijf (mvv);
 • verblijfsvergunning;
 • wijziging van de verblijfsvergunning (naar één van de bovenstaande verblijfsdoelen); en
 • verlenging (van één van de bovenstaande verblijfsdoelen).

Het nieuwe tarief geldt ook voor minderjarigen die één van de volgende verblijfsvergunningen aanvragen:

 • EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen;
 • verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd; en
 • verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.

Terugbetaling leges

Heeft u in de afgelopen periode een aanvraag als minderjarige voor de bovenstaande verblijfsdoelen ingediend? Dan heeft u misschien teveel betaald voor uw aanvraag. U krijgt geld terug als u: 

 • op of na 17 juni 2014 een aanvraag heeft ingediend; of
 • op 17 juni 2014 uw aanvraag nog openstond en/of bezwaar of beroep nog mogelijk was.

Als uw aanvraag op 17 juni al was afgesloten dan krijgt u geen geld terug. Bijvoorbeeld als u voor 17 juni een beslissing van de IND heeft gekregen en de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep voor 17 juni was verlopen.

Hoe nu verder

De IND onderzoekt op dit moment wie geld terug krijgt. Als u recht heeft op terugbetaling, dan stort de IND het geld automatisch terug naar uw rekening. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als de IND meer informatie van u nodig heeft, bijvoorbeeld als uw IBAN-nummer niet bekend is, dan ontvangt u eerst een brief van de IND. U hoeft dus niet zelf uw geld terug te vragen.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer gestart wordt met de terugbetaling van het geld.

Bron: IND

 

  © 2015 EXTERUS