Kennismigrant: lager salaris tijdens wettelijk onbetaald verlof toegestaan - EXTERUS
Tuesday, 02 September 2014

Kennismigrant: lager salaris tijdens wettelijk onbetaald verlof toegestaan

Een kennismigrant dient in principe te allen tijde aan het looncriterium te voldoen. De IND heeft echter bevestigd dat als uitzondering op het looncriterium in voorkomende gevallen kan worden geaccepteerd dat de vreemdeling tijdelijk onder de kennismigrantenmaandnorm zakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als het loon (tijdelijk) daalt als gevolg van een wettelijk recht op verlof (wet Arbeid en Zorg),  zoals ouderschaps- en zorgverlof. De erkend referent moet het onbetaald verlof dan voorafgaand aan het verlof op de juiste wijze gemeld hebben aan de IND.

Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst bij het voldoen aan de meldplicht en het verrichten van de juiste melding(en) richting de IND.

    © 2015 EXTERUS