Pilot kort verblijf kennismigranten is regulier beleid geworden - EXTERUS
Tuesday, 08 April 2014

Pilot kort verblijf kennismigranten is regulier beleid geworden

De pilot kort verblijf kennismigranten is met ingang van 1 januari 2014 omgezet in regulier beleid. Een door de IND erkende referent moet voor kennismigranten die voor maximaal 3 maanden arbeid zal gaan verrichten, wel een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV aanvragen, maar deze kan verstrekt worden zonder arbeidsmarkttoets.

Tot 1 januari 2014 kon een TWV alleen worden verleend indien de vreemdeling het bruto salaris voor kennismigranten ouder dan 30 jaar verdient, ongeacht de leeftijd van de vreemdeling. Met ingang van 1 januari 2014 is dit gewijzigd en zijn er twee salarisnormen. Voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar kan een TWV worden verleend indien een bruto maandsalaris wordt verdiend van EUR 3.205,44 (inclusief vakantiegeld). Vreemdelingen ouder dan 30 jaar moeten bruto per maand EUR 4.371,84 (inclusief vakantiegeld) verdienen om in aanmerking te komen voor een TWV.

    © 2015 EXTERUS