Stopzetten automatische incasso IND per 1 april 2014 - EXTERUS
Tuesday, 08 April 2014

Stopzetten automatische incasso IND per 1 april 2014

Bij de volgende aanvragen is het vanaf 1 april 2014 niet meer mogelijk om de leges via automatische incasso te betalen:

  • Een aanvraag voor erkenning tot referent;
  • Een aanvraag voor een individuele werknemer in het kader van arbeid in loondienst van een niet-erkende referent.

Werkwijze vanaf 1 april 2014

Nadat u de aanvraag heeft ingediend en uw aanvraag in behandeling is genomen, zal de IND u een brief sturen met het rekeningnummer waarop u het desbetreffende legesbedrag kunt storten. De aanvraag wordt verder afgehandeld als de leges betaald zijn. De IND streeft ernaar om binnen de oorspronkelijke wettelijke- en streeftermijnen op aanvragen te beslissen.

Uitzonderingen

De leges voor aanvragen van een erkend referent voor individuele werknemers (kennismigranten) of bijvoorbeeld buitenlandse studenten kunnen nog steeds via automatische incasso betaald worden (dat wil zeggen dat hiervoor nog wel een eenmalige machtiging kan worden afgegeven aan de IND voor de incasso van de leges).

    © 2015 EXTERUS