Wijziging aanvraag tewerkstellingsvergunning per 1 april 2014 - EXTERUS
Tuesday, 08 April 2014

Wijziging aanvraag tewerkstellingsvergunning per 1 april 2014

Op 1 april 2014 is de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) ingevoerd. De GVVA is een combinatie van een tewerkstellingsvergunning (TWV) en een verblijfsvergunning en is bedoeld voor werknemers en stagiairs die afkomstig zijn van buiten de EER en Zwitserland en langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven.

GVVA aanvragen

U vraagt de GVVA vanaf 1 april 2014 aan bij de IND. U hoeft dan dus niet meer apart een tewerkstellingsvergunning aan te vragen bij UWV. Vanaf 1 april hoeft u dus nog maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet.

Uitzonderingen

Voor de volgende groepen kunt u geen GVVA aanvragen. Voor deze personen moet ook na 1 april 2014 een TWV bij het UWV worden aangevraagd:

  • werkstudenten
  • asielzoekers
  • seizoenswerkers
  • werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst
  • werknemers die voor maximaal 3 maanden komen
  • werknemers uit Kroatië

Voor kennismigranten verandert er niets omdat zij op dit moment slechts uitsluitend een verblijfsvergunning nodig hebben.

    © 2015 EXTERUS