Oordeel Europese Commissie: 150 kilometergrens voor 30%-regeling mag niet - EXTERUS
Monday, 07 April 2014

Oordeel Europese Commissie: 150 kilometergrens voor 30%-regeling mag niet

Onlangs heeft de Europese Commissie het standpunt ingenomen dat de voorwaarde van de 150-kilometergrens  in de huidige vorm strijdig is met het vrije verkeer van werknemers.

Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling  aangepast. Een nieuwe voorwaarde is dat de werknemer minstens twee derde in een periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling op een afstand van minimaal 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig moet zijn.

De Hoge Raad behandelt de mogelijke strijdigheid van de voorwaarde inzake de 150-kilometergrens. Doordat de 150-kilometergrens mogelijk is strijd is het met Europees recht, heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

De Europese Commissie adviseert het Europese Hof van Justitie en oordeelde recent dat de huidige vorm van de van de voorwaarde inzake de 150-kilometergrens strijdig is met Europees recht doordat de voorwaarde een verboden belemmering vormt voor het vrije verkeer van werknemers. De Europese Commissie is van mening dat de voorwaarde niet proportioneel is en dat de 150-kilometergrens in een andere vorm minder beperkend is. In plaats van de huidige 150-kilometergrens kan bijvoorbeeld een bepaalde afstand tussen de plaats van de werkzaamheden en de woonplaats (voorafgaand aan de tewerkstelling) als voorwaarde gelden.

Het Europese Hof van Justitie zal het advies van de Europese Commissie in aanmerking nemen bij de beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. Vooralsnog adviseren wij bezwaar aan te tekenen indien de 30%-regeling wordt afgewezen als gevolg  van het niet voldoen aan de 150-kilometergrens en de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten.

Indien u meer wilt weten over  de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling, neemt u dan gerust contact met ons op.

    © 2015 EXTERUS