Belastingdienst controleert streng op afgegeven VAR-WUO - EXTERUS
Tuesday, 18 February 2014

Belastingdienst controleert streng op afgegeven VAR-WUO

Indien u gebruik maakt van zzp’ers hoeft u geen loonbelasting, premie volks- en werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet in te houden en af te dragen. Het is dan wel essentieel dat de zzp’er ook daadwerkelijk als zelfstandige wordt aangemerkt door de Belastingdienst.

Risicobeperking opdrachtgever

Om vooraf enige vorm van zekerheid te hebben wordt door de zzp’er  veelal een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) aangevraagd. Op basis van de VAR-verklaring  kan onder voorwaarden voorkomen worden dat de opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor de loonbelasting, premie volks- en werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet.

De opdrachtgever dient een kopie van een geldige VAR in zijn administratie te bewaren en de werkzaamheden op de VAR dienen overeen te komen met de verrichte werkzaamheden door de zzp’er. Indien dit namelijk niet het geval is, kan de Belastingdienst de loonbelasting, premie volks- en werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet die verschuldigd is over de vergoeding aan de zzp’er op de opdrachtgever verhalen.

Risico zzp’er

Bij een juiste VAR ligt het risico ligt dus bij de zzp’er. Indien de VAR op onjuiste gronden is afgegeven zal de Belastingdienst immers de genoten aftrekposten voor ondernemers willen corrigeren en de hierdoor te weinig afgedragen belasting alsnog  willen incasseren bij de zzp’er.

De Belastingdienst controleert momenteel streng op afgegeven VAR-verklaringen. Voor opdrachtgever is het belangrijk om goed te controleren of de VAR-verklaring (nog steeds) geldig en van toepassing is.

Voor zzp’ers is het van belang om goed in de gaten te houden of de situatie nog ongewijzigd is: wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de afgegeven VAR zouden tijdig doorgegeven moeten worden aan de Belastingdienst, zodat de afgegeven VAR gewijzigd kan worden.

    © 2015 EXTERUS