Woning is na verhuur tijdens periode van uitzending weer aan te merken als eigen woning - EXTERUS
Wednesday, 05 February 2014

Woning is na verhuur tijdens periode van uitzending weer aan te merken als eigen woning

De eigenwoningregeling is in principe slechts van toepassing voor zover de woning dient als hoofdverblijf. Indien de woning niet langer als hoofdverblijf dient, is de eigenwoningregeling in principe niet langer van toepassing en vindt belastingheffing plaats in box 3.

Echter, bij tijdelijke uitzending of overplaatsing, kan de eigen woning onder bepaalde voorwaarden toch onder de eigenwoningregeling blijven vallen. De waarde van de woning en de eigenwoningschuld hoeven dan niet aangegeven te worden in box 3.

Zodra de (voormalig) eigen woning wordt verhuurd, kan niet meer gebruik worden gemaakt deze uitzondering bij uitzending of overplaatsing en vindt belastingheffing plaats in box 3.

De rechtbank te Den Haag oordeelde onlangs dat zodra verhuur van de  woning eindigt, terwijl de periode van uitzending nog voortduurt, de woning onder voorwaarden toch weer onder de eigenwoningregeling valt. Hierdoor wordt de woning weer belast in box 1 en kan de hypotheekrenteaftrek mogelijk weer van toepassing zijn.

    © 2015 EXTERUS