Vaststelling identiteit personeel ten behoeve van inleners- en ketenaansprakelijkheid - EXTERUS
Tuesday, 04 March 2014

Vaststelling identiteit personeel ten behoeve van inleners- en ketenaansprakelijkheid

Bij inlening loopt de  inlener een risico om aansprakelijk gesteld te worden voor  de loonheffingen indien de uitlener niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet en niet de juiste afdrachten doet.

Vrijwaring en matiging

Een volledige vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid (disculpatie) onder voorwaarden mogelijk. Daartoe dient onder andere een administratie  te worden bijgehouden die voldoet aan de voorwaarden van de Leidraad Invordering 2008.Deze voorwaarden zijn onder andere:

  • De inlener kan de identiteit van de werknemer aantonen.
  • De inlener kan aantonen dat de werknemer beschikt over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning.
  • De /inlener legt gegevens over aan de hand waarvan het loon van de werknemer voor zijn werkzaamheden kan worden geïndividualiseerd.

Geen kopie paspoort

Om de identiteit van de werknemer aan te tonen is een kopie van het identiteitsbewijs niet langer nodig. Dit blijkt ook uit een recente publicatie van de Belastingdienst. De inlener dient de werknemer te identificeren,  het identiteitsbewijs te verifiëren en  een aantal persoonsgegevens van het identiteitsbewijs vast te leggen in de administratie.

Als u gebruik maakt van uitzendkrachten  verdient  het aanbeveling  om in uw bedrijf een adequate procedure in te richten aan de hand waarvan de identificatie van de werknemer, de verificatie van het identiteitsbewijs en de vastlegging van de persoonsgegevens plaatsvindt.

Meer informatie

Indien u meer wilt weten over uw inleners- en ketenaansprakelijkheid en de vrijwaring of matiging hiervan, neemt u dan gerust contact met ons op.

    © 2015 EXTERUS