Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013 - EXTERUS
Tuesday, 14 January 2014

Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013

Onlangs is besloten dat een eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013 wordt toegekend aan werkgevers. Deze eenmalige teruggaaf is toegekend ter compensatie van hogere werkgeverslasten als gevolg van de verhoging van de sectorpremie.

Hoe wordt de teruggaaf berekend?

Het bedrag van de teruggaaf wordt berekend over de het bedrag aan de eerder afgedragen ‘basispremie WAO/IVA/WGA’ over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013. Van deze grondslag krijgt u 28,82% van de Belastingdienst retour.

Wat betekent dit voor u?

Middels een brief zal de Belastingdienst bekend maken of u recht heeft op een eenmalige teruggaaf. In de brief is tevens vermeld wat het bedrag van de teruggaaf is dat door de Belastingdienst is berekend. Het te ontvangen bedrag zal in december van het jaar 2013 of in januari van het jaar 2014 uitbetaald worden. Indien er nog een verschuldigd bedrag aan loonheffingen openstaat bij de Belastingdienst zal de teruggaaf worden verrekend met het openstaande bedrag.

Ondersteuning van Exterus

Het bedrag van de teruggaaf is automatisch door de Belastingdienst berekend. Hierdoor is het mogelijk dat (de grondslag voor) de eenmalige teruggaaf niet correct is. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het controleren van de berekening van de Belastingdienst. Indien nodig, kunnen wij bezwaar aantekenen tegen het (te lage) bedrag van de teruggaaf en ervoor zorgen dat het bedrag van de teruggaaf wordt gecorrigeerd.

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het controleren van de eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013 of vragen heeft naar aanleiding van het bovengenoemde, neemt u dan gerust contact met ons op.

    © 2015 EXTERUS