Salariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart - EXTERUS
Wednesday, 11 December 2013

Salariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart

Per 1 januari 2014 wordt overgegaan op een bruto maandsalariseis bij de kennismigrantenregeling en de Europese Blauwe kaart. Tevens geldt dat de uitbetaling van het salaris voortaan giraal overgemaakt dient te worden via een bankrekening die op naam van de vreemdeling staat. Dit mag een Nederlandse of een buitenlandse bankrekening zijn.

Het is belangrijk dat aangetoond kan worden door de werkgever dat een werknemer elke maand hetzelfde bedrag aan salaris krijgt. Daarnaast moet het salaris verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur per week voor de functie.

Welke looncomponenten tellen mee?

Naast regulier salaris kunnen ook onkostenvergoedingen meetellen, maar alleen als deze gegarandeerd zijn en structureel elke maand uitbetaald worden. Loon in natura mag niet meegeteld worden voor de norm. Vakantiegeld en een eventuele dertiende maand telt wel mee voor de norm, maar hoeft uiteraard niet maandelijks uitbetaald te worden.

Op het aanvraagformulier dient het maandsalaris tweemaal te worden aangegeven:

  1. eenmaal exclusief het vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering, en
  2. eenmaal inclusief het vakantiegeld en eindejaarsuitkering (uiteraard indien van toepassing).

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende salariscriteria van toepassing (bruto maandbedragen): 

 

Exclusief 8% vakantiegeld

Inclusief 8% vakantiegeld

Kennismigranten vanaf 30 jaar

€ 4.048,-

€ 4.371,84

Kennismigranten jonger dan 30 jaar:

€ 2.968,-

€ 3.205,44

Instroom na zoekjaar afgestudeerden/regeling Hoogopgeleiden

€ 2.127,-

€ 2.297,16

    © 2015 EXTERUS