Afschaffing meldplicht EU-burgers - EXTERUS
Thursday, 02 January 2014

Afschaffing meldplicht EU-burgers

Per 6 januari 2014 is het niet meer nodig om voor EU-burgers en burgers vanuit Zwitserland die in Nederland komen wonen en/of werken, een registratiesticker, of een zogenaamd ‘ bewijs van rechtmatig verblijf’  te halen bij een IND kantoor.

Het hebben van een geldig paspoort of ID-kaart van een EU-land of Zwitserland is thans voldoende bewijs om aan te tonen dat er rechtmatig in Nederland wordt verbleven.

De inschrijvingsplicht bij een verblijf van langer dan vier maanden in de Basisregistratie Personen van de woongemeente blijft nog wel van kracht.

    © 2015 EXTERUS