Uitbetalingen voortaan op één rekeningnummer - EXTERUS
Monday, 02 December 2013

Uitbetalingen voortaan op één rekeningnummer

Naar aanleiding van een wijziging in de Invorderingswet zal de Belastingdienst nog maar één rekeningnummer gebruiken voor uit te betalen bedragen. Deze regeling zal vanaf 1 december 2013 ingaan en gaan gelden voor iedereen die recht heeft op  een teruggave van de Belastingdienst.

De teruggave  kan een teruggave  voor de omzetbelasting, inkomstenbelasting en/of toeslag zijn. De Belastingdienst zal de teruggave en/of toeslag pas uitbetalen, indien zij hebben geverifieerd dat de bankrekening op naam van de belastingplichtige staat.

Indien bij de Belastingdienst een rekeningnummer bekend is dat al op naam staat van diegene die recht heeft op de uitbetaling, verandert er niets. In het geval dat er een rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst dat niet op naam van de belastingplichtige staat, wordt er voor 1 maart 2014 een brief verstuurd met daarin het verzoek om de volgende twee documenten te  verstrekken:

  • Een kopie van een bewijs dat de rekening op naam van de belastingplichtige staat (bijvoorbeeld een bankafschrift);
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Voor teruggaven waarin de teruggave toekomt aan een ander dan de belastingplichtige, bijvoorbeeld bij inkomstenbelasting teruggaven in geval van een nettoloonafspraak, kan het voorgaande problemen opleveren.  Het is raadzaam voor dergelijke situaties goede afspraken te maken met uw werknemers.

    © 2015 EXTERUS