30%-regeling ook bij tweede gelijktijdige dienstbetrekking - EXTERUS
Thursday, 04 April 2013

30%-regeling ook bij tweede gelijktijdige dienstbetrekking

Het is mogelijk dat de 30%-regeling wordt toegepast op een tweede dienstbetrekking, die gelijktijdig wordt vervuld naast een reeds bestaande dienstbetrekking waar de 30%-regeling al op wordt toegepast. Dat oordeelde het Hof in Den Bosch onlangs.

Onder de 30%-regeling kan een werkgever ingekomen of uitgezonden werknemers voor maximaal acht jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst.

De procedure betrof een Belg die in dienst trad bij een in Nederland gevestigde nv. Voor zijn voltijdbaan mocht hij gebruikmaken van de 30%-regeling. Later ging hij parttime werken als lid van de raad van commissarissen van de nv. De 30%-regeling bleef gelden. Hij wilde daarnaast andere commissariaten of vergelijkbare functies gaan vervullen. Hij kreeg inderdaad een tweede commissariaat en raakte in discussie met de Belastingdienst of voor deze functie ook de 30%-regeling gold. De man was immers voor die tweede functie niet ‘uit het buitenland aangeworven'.

Het Hof meende dat het voor de voortzetting van de 30%-regeling in een nieuwe baan niet nodig is dat iemand opnieuw uit het buitenland wordt aangeworven. De status van aangeworven-zijn loopt door.

    © 2015 EXTERUS