30%-regeling ook toepasbaar op inkomstenbelasting - EXTERUS
Thursday, 17 January 2013

30%-regeling ook toepasbaar op inkomstenbelasting

Ook als de 30%-vergoedingsregeling niet wordt toegepast in de loonbelasting, is het niet bezwaarlijk om deze regeling toe te passen in de aangifte inkomstenbelasting, zo oordeelde rechtbank Breda onlangs.

Onder de 30%-vergoedingsregeling kan een werkgever ingekomen of uitgezonden werknemers onder voorwaarden en voor de duur van maximaal acht jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst.

De rechtbank verwees hierbij naar een arrest van de Hoge Raad van 27 april 2012. De Hoge Raad oordeelde in dat arrest dat een voormalige bestuurder ook in aanmerking kwam voor toepassing van de 30%-regeling op onvoorwaardelijk geworden optierechten, omdat deze waren aan te merken als nagekomen baten uit dienstbetrekking.

De rechtbank stelde wel dat voor de toepassing van de 30%-regeling is vereist dat werkgever en werknemer over die regeling arbeidsrechtelijke afspraken hebben gemaakt. Daaraan schortte het in dit geval, zodat de claim toch werd afgewezen.

    © 2015 EXTERUS