Definitie ingekomen werknemer 30% regeling: fout in het Handboek Loonheffingen - EXTERUS
Wednesday, 26 June 2013

Definitie ingekomen werknemer 30% regeling: fout in het Handboek Loonheffingen

In paragraaf 17.4.2 (werkkostenregeling) en 16.4.2 (vrije vergoedingen en verstrekkingen) van het 'Handboek Loonheffingen 2013' staat in de 2e alinea onder 'Definitie 'ingekomen werknemer' een fout. 'Eerste werkperiode' moet zijn 'eerdere werkperiode', zo laat de Belastingdienst weten.

De 2e en 3e alinea van deze paragraaf zijn daarnaast onvolledig. Aan de voorwaarde van het wonen op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens, is een aanvullende voorwaarde gekoppeld. De werknemer moet namelijk in de 24 maanden vóór de eerdere werkperiode, of in geval van een gepromoveerde vóór zijn promotieonderzoek in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.

De juiste tekst is:

Uitzondering op de beperking

De beperking geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 niet voor de werknemer die uit de Nederlandse grensstreek komt en die aan beide volgende voorwaarden voldoet:

De werknemer heeft eerder in Nederland gewerkt en komt na een verblijf in het buitenland weer in Nederland werken, waarbij de eerdere werkperiode maximaal 8 jaar geleden is begonnen. Deze werknemer heeft in de 24 maanden vóór deze eerdere werkperiode in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.

Voor werknemers met een doctorstitel (gepromoveerden) die binnen 1 jaar na hun promotie voor u in Nederland gaan werken, geldt ook een uitzondering. Als een gepromoveerde aan beide volgende voorwaarden voldoet, beschouwen wij hem toch als een ingekomen werknemer:

Hij woonde tijdens het promotieonderzoek en tussen de promotie en de start van het werk in Nederland of binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens. Hij woonde in de 24 maanden vóór de start van zijn promotieonderzoek in Nederland meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

    © 2015 EXTERUS