Geen 30%-regeling voor reeds in Nederland werkzame Belg - EXTERUS
Monday, 23 July 2012

Geen 30%-regeling voor reeds in Nederland werkzame Belg

Rechtbank Breda oordeelt dat een Belgische man voor het nieuwe dienstverband niet kwalificeert als ingekomen werknemer omdat hij reeds sinds 2001 in Nederland werkzaam was. De zogeheten 30%-regeling mag dan ook niet toegepast worden.

De man heeft de Belgische nationaliteit en woont in België. Hij is per 15 april 2001 in dienst getreden bij een bedrijf in Nederland. Voor deze tewerkstelling gold tot en met 31 maart 2011 de 30%-regeling. Vanaf 2009 is de man commissaris van het desbetreffende concern en past hij hiervoor nog steeds de 30%-regeling toe. Voor een in 2010 gestart nieuw commissariaat wil hij ook de 30%-regeling toepassen.

Rechtbank Breda oordeelt dat de Belg voor het nieuwe dienstverband niet kwalificeert als ingekomen werknemer. Hij heeft wel een specifieke deskundigheid, maar is niet uit het buitenland aangeworven omdat hij reeds sinds 2001 in Nederland werkzaam was. De man stelt vergeefs dat de 30%-regeling gelijktijdig van toepassing kan zijn op twee of meer dienstverbanden indien sprake is van een gedeeltelijke beëindiging van het eerste dienstverband (waarvoor de 30%-regeling geldt) en gelijktijdige aanvang van het nieuwe dienstverband. Voor zover de Belg hiermee een beroep op het gelijkheidsbeginsel doet, is dit onvoldoende gemotiveerd. Het beroep van de man is ongegrond.

Rechtbank Breda, 10/5370, 26 april 2012 (publicatie 13 juli)

(Vakstudienieuws Vandaag)

    © 2015 EXTERUS