Geen recht op 30%-regeling voor naar Afghanistan uitgezonden militair - EXTERUS
Wednesday, 14 November 2012

Geen recht op 30%-regeling voor naar Afghanistan uitgezonden militair

Rechtbank Breda oordeelt dat de uitgezonden militair ter zake van de ´onbelaste´ kostenvergoeding niet aannemelijk maakt dat hij daarover met zijn werkgever afspraken heeft gemaakt. De kosten zijn niet aftrekbaar. Ook niet op grond van het gelijkheidsbeginsel.

De militair diende in 2008 187 dagen in Afghanistan. Hij brengt in zijn aangifte IB 2008 een bedrag van € 4.375 in aftrek op zijn loon, omdat hij recht zou hebben op toepassing van de 30%-regeling. Als de inspecteur hem die aftrek weigert, gaat hij in beroep.

Rechtbank Breda oordeelt dat de inspecteur de aftrek terecht heeft geweigerd. Op de 30%-regeling bestaat alleen recht als een belastingplichtige en zijn werkgever daarover arbeidsrechtelijke afspraken hebben gemaakt. De militair heeft het bestaan van een dergelijke afspraak niet aannemelijk gemaakt. Een verwijzing naar een brief van de staatssecretaris van Defensie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, dat in ieder geval met andere militairen die in dezelfde positie verkeerden, de 30%-regeling is overeengekomen, is daarvoor te algemeen van aard. Ook past de rechtbank het gelijkheidsbeginsel niet toe. Weliswaar is aan andere militairen de aftrek wel gegund maar die militairen vallen onder de competentie van andere eenheden binnen de Belastingdienst. De rechtbank verklaart het beroep van de militair ongegrond.

    © 2015 EXTERUS