Hof geeft bruikbare omschrijving van begrip schaarste bij 30%-regeling - EXTERUS
Monday, 07 October 2013

Hof geeft bruikbare omschrijving van begrip schaarste bij 30%-regeling

Werknemers uit het buitenland die beschikken over specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, komen in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding van 30 procent van het loon. Onlangs gaf Gerechtshof Den Bosch een bruikbare omschrijving van het begrip schaarste: ‘Schaarste brengt niet noodzakelijkerwijs een tekort met zich, maar ingeval sprake is van een tekort is wel altijd sprake van schaarste.'

Het ging om de toepassing van de 30%-regeling op een Duitse tandarts die in Nederland in loondienst werkzaam was. Het Hof constateerde dat al jaren een aanzienlijke toestroom plaatsvindt van buitenlandse tandartsen naar Nederland. Sinds 2005 schreven zich gemiddeld jaarlijks 180 buitenlandse tandartsen in Nederland in, terwijl jaarlijks gemiddeld 255 tandartsen van de Nederlandse universiteiten afstudeerden.

Kennelijk is het aanbod binnen Nederland onvoldoende. De komende jaren lijkt dat aanbod zelfs nog te gaan dalen. Daarmee is het aannemelijk dat sprake is van schaarste en dus is de 30%-regeling voor deze tandarts adequaat.

    © 2015 EXTERUS