Weekers geeft extra uitleg over aanpassingen in 30%-regeling - EXTERUS
Wednesday, 13 February 2013

Weekers geeft extra uitleg over aanpassingen in 30%-regeling

Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft in een brief aan de Tweede Kamer extra uitleg over twee wijzigingen in de 30%-regeling. Het gaat om een aanpassing van de 150 kilometergrens en een verduidelijking van de looptijd van de 30%-regeling.

De wijzigingen zijn opgenomen in het Verzamelbesluit 2013 wat geplaatst is in het Staatsblad op 20 december 2012. Naar aanleiding van dit Verzamelbesluit zijn door de Tweede Kamer enkele vragen gesteld.

Het Verzamelbesluit 2013 bevat o.a. twee wijzigingen die betrekking hebben op de 30%- regeling. Allereerst een aanpassing van de 150 kilometergrens voor diegenen die de 30%-regeling hebben, vervolgens korte tijd in het buitenland verblijven en daarna terugkeren om in Nederland werkzaam te zijn. Deze aanpassing is opgenomen nadat is gebleken dat hier een onbedoeld effect optreedt. De andere wijziging heeft betrekking op de looptijd van de 30%-regeling en de vraag of nabetalingen na beëindiging van de tewerkstelling in Nederland nog onder de toepassing van de 30%-regeling vallen. Verduidelijkt is dat de looptijd van de 30%-regeling op een bepaald tijdstip eindigt, waardoor alleen het loon dat genoten wordt tijdens de looptijd onder de toepassing van de 30%-regeling valt.

Weekers benadrukt dat deze twee wijzigingen niet een gevolg zijn van rechterlijke uitspraken. Over de vraag of de 150 kilometergrens op zich zelf is toegestaan, lopen wel gerechtelijke procedures. Onlangs zijn er uitspraken gedaan door Rechtbank Breda en Rechtbank Haarlem. Uiteindelijk moet de Hoge Raad een definitief oordeel geven over de toelaatbaarheid van de 150 kilometergrens. Ook over de vraag of nabetalingen onder de 30%-regeling vallen, lopen nog gerechtelijke procedures. Laatstgenoemde procedures zien echter op de jaren van vóór de wijzigingen van de 30%-regeling die met ingang van 1 januari 2012 van toepassing zijn.

    © 2015 EXTERUS