5 miljoen aan boetes voor malafide uitzendbureaus - EXTERUS
Monday, 18 March 2013

5 miljoen aan boetes voor malafide uitzendbureaus

Vorig jaar hebben de Inspectie SZW en de Belastingdienst ruim 1.300 uitzendbureaus geïnspecteerd. Hierbij is voor ruim €5 miljoen aan boetes opgelegd. Het kabinet wil voorkomen dat malafide ondernemers in de uitzendbranche opnieuw in de fout gaan. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van malafide uitzendbureaus.

Naast deze reguliere controles is het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus, een samenwerking tussen Inspectie SZW en Belastingdienst, de afgelopen maanden 42 onderzoeken gestart waarbij 66 uitzendbureaus en 116 inlenende bedrijven zijn betrokken. In 10 van deze onderzoeken is inmiddels illegale tewerkstelling, onderbetaling, valsheid in geschriften of uitbuiting geconstateerd.

De komende tijd pakt het kabinet misstanden in de uitzendbranche verder aan. Centraal hierbij staat het voorkomen dat personen achter het uitzendbureau die eerder in de fout gingen, opnieuw frauderen. Daarom worden niet alleen bedrijven beboet, maar ook de verantwoordelijke persoon daarachter. De Kamer van Koophandel gaat de Inspectie SZW signalen doorgeven als verdachte personen weer een bedrijf starten en de Belastingdienst gaat alle verdachte doorstarters onderzoeken om te kijken of openstaande vorderingen alsnog kunnen worden geïnd.

De uitzendsector werkt mee om de kwaliteit van uitzendbureaus te verbeteren. In 2012 heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) van bijna 400 ondernemingen het certificaat ingetrokken en 4.000 ondernemingen aangeschreven met de vraag zich te laten certificeren. De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) heeft in 2012 vastgesteld dat uitzendkrachten voor ruim €7,4 miljoen benadeeld zijn. De betrokken uitzendbureaus moeten dit alsnog uitbetalen.

Bij de aanpak van malafide uitzendbureaus werkt het ministerie van SZW nauw samen met de brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties zoals UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten.

Voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus

    © 2015 EXTERUS