Inkomenscriteria voor kennismigranten in 2013 - EXTERUS
Tuesday, 18 December 2012

Inkomenscriteria voor kennismigranten in 2013

Het inkomenscriterium voor kennismigranten is voor het komende jaar als volgt vastgesteld:

30 of ouder: EUR 52.010 (was EUR 51.239)
Jonger dan 30:  EUR 38.141 (was EUR 37.575)

Het inkomenscriterium voor afgestudeerden, die tijdens hun zoekjaar als kennismigrant aan het werk gaan, is vastgesteld op EUR 27.336 (was EUR 26.931).

Indien een aanvraag voor een machtiging tot voorlopige verblijf ("MVV") is ingediend voor 1 januari 2013, blijven de inkomenscriteria voor het jaar 2012 van toepassing ook indien de aanvraag voor de verblijfsvergunning na 1 januari wordt ingediend.

    © 2015 EXTERUS