Registratieplicht voor uitzendbureau's en personeelsintermediairs - EXTERUS
Wednesday, 15 August 2012

Registratieplicht voor uitzendbureau's en personeelsintermediairs

Leent u tegen betaling personeel uit aan derden? Of leent u personeel in om onder uw gezag werkzaamheden te verrichten? Graag wijzen wij u erop dat vanaf 1 juli 2012 iedere werkgever die personeel uitleent als zodanig bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dient te zijn. Boetes kunnen worden opgelegd aan zowel het uitlenende bedrijf als het inlenende bedrijf. Nadere informatie treft u hieronder aan.

Uitlenende bedrijven
Ieder bedrijf dat werknemers tegen betaling uitleent dient zich te registreren bij de Kamer van Koophandel. De nieuwe registratieplicht geldt voor alle bedrijven die personeel uitlenen ongeacht de duur en regelmaat van de uitleenactiviteiten.

De registratieplicht is bovendien van toepassing voor alle bedrijven die activiteiten uitoefenen in Nederland. Hierdoor vallen dus ook bedrijven met activiteiten in Nederland zonder vestigingsadres in Nederland, zoals bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven, onder de registratieplicht.

Inlenende bedrijven
De nieuwe wetgeving is ook van toepassing op bedrijven die werknemers inlenen. Het is niet langer toegestaan om personeel in te lenen van bedrijven die niet aan de registratieplicht hebben voldaan. Het is daarom van belang om vooraf te controleren of de uitlener heeft voldaan aan de registratieplicht alvorens de ingeleende werknemers in uw bedrijf te werk te stellen.

Uitzonderingen
De registratieplicht is niet van toepassing op: (i) in- en uitlening van personeel binnen concern, (ii) in- en uitlenen zonder winstoogmerk en (iii) aanneming van werk.

Benodigde acties
Indien u werknemers uitleent, dient u zich als zodanig te registreren bij de Kamer van Koophandel. Welke registratie nodig is, is afhankelijk van de (kern)activiteiten van het bedrijf en de huidige omschrijving van de bedrijfsactiviteiten in het Handelsregister. Alle buitenlandse bedrijven, die werknemers uitlenen in Nederland, zijn ook verplciht zich als zodanig te registreren bij de Kamer van Koophandel, ook indien zij geen vestiging hebben in Nederland.

Als u werknemers inleent, dan dient u ten minste te controleren of de uitlener op de juiste wijze is geregistreerd.

Boetes
Zowel de uitlener als de inlener kan beboet worden: de eerste voor het niet voldoen aan de registratieplicht en de tweede vanwege het inlenen van personeel van een niet geregistreerd uitlener. De boete voor een eerste overtreding bedraagt € 12.000 per werknemer, € 24.000 voor de tweede overtreding en € 36.000 voor de derde. Er kunnen echter respectievelijk maximale boetes van € 76.000, € 152.000 en € 228.000 worden opgelegd. De Arbeidsinspectie is belast met de controle en uitvoering van de registratieplicht en het opleggen van boetes.

Bijzonderheden
De nieuwe wetgeving is van toepassing met ingang van 1 juli 2012 en wordt aangeduid als de Wet registratieplicht intermediairs en is een uitbreiding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (“Waadi”). De wetgeving is geimplementeerd om dubieuze uitzendbureau’s op te sporen en uitbuiting van werknemers te voorkomen.

Uiteraard kunnen wij u assisteren bij de vraag of registratie voor u verplicht is en het regelen van de feitelijke registratie. Daarnaast zijn wij graag behulpzaam bij het in kaart bregen van de mogelijke risico’s die u loopt bij het inlenen van personeel. Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS