Kort verblijf als kennismigrant - EXTERUS
Wednesday, 07 December 2011

Kort verblijf als kennismigrant

Vanaf 1 januari 2012 wordt de kennismigrantenregeling ook mogelijk voor kennismigranten die korter dan drie maanden binnen een periode van zes maanden in Nederland arbeid komen verrichten. Van deze mogelijkheid kunnen alleen werkgevers gebruik maken die zijn toegelaten tot de kennismigrantenregeling.

Het salariscriterium voor elke migrant ongeacht de leeftijd is EUR 51.239 (in 2012) bruto per jaar gebaseerd op het salarisvereiste van migranten van 30 jaar en ouder en wordt naar rato toegepast.

 

Een tewerkstellingsvergunning is vereist en het UWV verwacht deze binnen twee weken na aanvraag te kunnen verlenen en onder toetsing van de functie van de kennismigrant. De aanvraag wordt niet getoetst aan het prioriteitgenietend aanbod en evenmin is de termijn van tenminste vijf weken voor vacaturemelding van toepassing. 

Voorlopig is er een proefperiode van twee jaar waarna wordt bekeken of het een structurele regeling wordt.

    © 2015 EXTERUS