Inkomenscriteria voor kennismigranten in 2012 - EXTERUS
Thursday, 01 December 2011

Inkomenscriteria voor kennismigranten in 2012

Het inkomenscriterium voor kennismigranten is voor het komende jaar als volgt vastgesteld:

30 of ouder: EUR 51.239 (was EUR 50.619)
Jonger dan 30:  EUR 37.575 (was EUR 37.121)

Het inkomenscriterium voor afgestudeerden, die tijdens hun zoekjaar als kennismigrant aan het werk gaan, is vastgesteld op EUR 26.931 (was EUR 26.605).

Indien een aanvraag voor een machtiging tot voorlopige verblijf ("MVV") is ingediend voor 1 januari 2012, blijven de inkomenscriteria voor het jaar 2011 van toepassing ook indien de aanvraag voor de verblijfsvergunning na 1 januari wordt ingediend.

    © 2015 EXTERUS