Fiscale behandeling bijdragen aan Indiase sociale zekerheid - EXTERUS
Friday, 25 November 2011

Fiscale behandeling bijdragen aan Indiase sociale zekerheid

Bepaalde bijdragen aan de sociale zekerheid zijn aftrekbaar en kunnen leiden tot een verlaging van de belastingdruk. Voor werknemers die niet in Nederland verzekerd zijn en bijdragen aan een buitenlands sociaalzekerheidsstelsel geldt hetzelfde, mits het buitenlandse sociale zekerheidsstelsel naar aard en omvang vergelijkbaar is met het Nederlands sociale zekerheidsstelsel.

Een dergelijke vergelijking is vaak niet eenvoudig te maken. Zoals tijdens een recent seminar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) reeds aangekondigd wordt aan beleid gewerkt met betrekking tot de fiscale behandeling van bijdragen aan het Indiase sociale zekerheidsstelsel en zal dit officiele beleid in de loop van de maand december 2011 gepubliceerd worden. Het concept beleid is bij ons reeds beschikbaar. Op basis van het concept beleid zullen bijvoorbeeld de werknemersbijdragen aan het Indiase Provident Fund fiscaal aftrekbaar zijn voor Nederlandse fiscale doeleinden en zullen werkgeverbijdragen onbelast zijn.

Uiteraard kunnen wij al adviseren over de mogelijke gevolgen, zodat u tijdig maatregelen kunt treffen in uw loonadministratie.

    © 2015 EXTERUS