Sociale zekerheidsverdrag met India: gedetacheerde werknemers - EXTERUS
Friday, 25 November 2011

Sociale zekerheidsverdrag met India: gedetacheerde werknemers

Op 27 oktober hebben wij reeds gemeld dat met ingang van 1 december 2011 het sociale zekerheidsverdrag met India in werking zal treden. In het bijzonder voor werknemers die gedetacheerd zijn en onder het detacheringsartikel vallen zal een en ander veranderen in hun sociale zekerheidspositie. Dit geldt ook voor werknemers die op 1 december 2011 reeds gedetacheerd zijn.
 

Naar Nederland gedetacheerde Indiase werknemers en hun niet werkzame partners zullen niet langer sociaal verzekerd in Nederland, maar in India. Dit heeft onder meer gevolgen voor hun zorgverzekering in Nederland, eventuele kinderbijslag die zij ontvangen voor in Nederland wonende kinderen, maar ook de algemene heffingskorting van de niet-werkende partner.
 

Het is van belang om de gevolgen voor uw werknemers nauwkeurig in kaart te brengen, aangezien dit voor hen aanzienlijke gevolgen kan hebben. In het geval van een nettolooncontract kan het ook gevolgen hebben voor u als werkgever. Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst bij een dergelijke inventarisatie en adviseren wij u graag over de (on)mogelijkheden en voor- en nadelen, die het verdrag met zich meebrengt.
 

Indien u nadere informatie wenst, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS