Belastingverdrag met Hongkong - EXTERUS
Thursday, 27 October 2011

Belastingverdrag met Hongkong

Het belastingverdrag met Hongkong is op 24 oktober jl. in werking getreden en is met ingang van 1 januari 2012 van toepassing op Nederlandse belastingen en met ingang van 1 april 2012 op belastingen in Hongkong (Hongkong kent een afwijkend fiscaal jaar dat begint op 1 april).

Het verdrag voorkomt dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten en geeft zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten zoals ondernemingswinsten, dividenden, arbeidsinkomen en pensioenen. Daarnaast is het verdrag bedoeld om belastingontwijking te voorkomen en voorziet het in de uitwisseling van informatie.

    © 2015 EXTERUS