Nieuw belastingverdrag met Zwitserland - EXTERUS
Thursday, 10 November 2011

Nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland is op 9 november jl. in werking getreden en is met ingang van 1 januari 2012 van toepassing. Het verdrag vervangt het oude verdrag dat nog dateert uit 1951.

Het verdrag voorkomt dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten en geeft zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten zoals ondernemingswinsten, dividenden, arbeidsinkomen en pensioenen. Daarnaast is het verdrag bedoeld om belastingontwijking te voorkomen en voorziet het in de uitwisseling van informatie.

    © 2015 EXTERUS