Schriftelijke vastlegging toepassing 30%-regeling - EXTERUS
Friday, 09 April 2010

Schriftelijke vastlegging toepassing 30%-regeling

Op 22 december 2009 heeft het Gerechtshof te Amsterdam arrest gewezen in een zaak inzake de toepassing van de 30%-regeling. Ter discussie stond de vraag of de 30%-regeling bovenop het brutoloon diende te worden uitgekeerd, of dat de (enige) juiste wijze van betaling neerkomt op een vermindering van het brutosalaris met 30%, waarna 30/70 deel van het dan ontstane loon als netto onkostenvergoeding wordt betaald.

De werkgever had het standpunt ingenomen dat slechts de methode waarbij het brutosalaris werd verminderd met 30% mogelijk was. De methode waarbij de 30%-regeling wordt toegepast bovenop het brutoloon, en die door de rechtsvoorganger van de werkgever was toegepast, zou niet juist zijn en dus op een fout berustte.

Het Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat beide methoden toelaatbaar zijn, en dat in dit specifieke geval aan werkneemster de 30% bovenop het brutoloon had dienen te worden betaald.

Uit dit arrest volgt het belang van een correcte schriftelijke vastlegging van de 30%-regeling en een juiste toepassing in de salarisadministratie.

    © 2015 EXTERUS