Sociale zekerheidsverdrag met Japan - EXTERUS
Monday, 14 September 2009

Sociale zekerheidsverdrag met Japan

Op 1 maart aanstaande treedt het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Japan in werking. Het verdrag is van toepassing op werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan onder het Nederlandse of Japans sociale zekerheidsregime vallen.

Belangrijke uitzonderingen worden van toepassing bij detachering en voor enkele bijzondere groepen werknemers: Japanse werknemers die gedetacheerd worden of die reeds naar Nederland gedetacheerd zijn kunnen voor een periode van maximaal 5 jaar onderworpen blijven aan de socialezekerheidswetgeving van Japan. Voorwaarde is wel dat ze onder het juridisch gezag van de detacherende werkgever blijven staan. De termijn van 5 jaar kan in bijzondere gevallen met het akkoord van de bevoegde autoriteiten van beide landen verlengd worden. Wordt de werknemer na een 1e detachering later nogmaals naar Nederland gedetacheerd, dan gaat een nieuwe periode van 5 jaar in, mits tussen de beide detacheringen minimaal 1 jaar is verstreken. Zeevarenden, vliegend personeel van de luchtvaartmaatschappijen, ambtenaren en diplomatiek personeel blijven in alle omstandigheden onderworpen aan de wetgeving van het land waar hun werkgever is gevestigd.

Onder het nieuwe verdrag blijven ook de tijdelijk in Nederland wonende partner en kinderen van de Japanse werknemer in beginsel sociaal verzekerd in Japan. Hierop geldt slechts een uitzondering indien zij in Nederland zelf een dienstbetrekking hebben of in Nederland als zelfstandige werkzaam zijn.

Het verdrag zal een aanzienlijke vereenvoudiging opleveren en voorkomt dubbele premieheffing voor onder andere de Japanse werknemer die in de toekomst tijdelijk in Nederland werkzaam zal zijn. Indien u wilt weten of het voorgaande ook op uw werknemers van toepassing is of assistentie nodig hebt bij de aanvraag van een detacheringsverklaring bij de Japanse authoriteiten kunt u contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS