Sociale zekerheidsverdrag met India - EXTERUS
Thursday, 27 October 2011

Sociale zekerheidsverdrag met India

Op 1 december aanstaande treedt het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en India in werking. Het verdrag is van toepassing op werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan onder het Nederlandse of Indiase sociale zekerheidsregime vallen.

Belangrijke uitzonderingen worden van toepassing bij detachering en voor enkele bijzondere groepen werknemers: Indiase werknemers die gedetacheerd worden naar Nederland gedetacheerd zijn kunnen voor een periode van maximaal 5 jaar onderworpen blijven aan de socialezekerheidswetgeving van India. Voorwaarde is wel dat ze onder het juridisch gezag van de detacherende werkgever blijven staan. De termijn van 5 jaar kan in bijzondere gevallen met het akkoord van de bevoegde autoriteiten van beide landen verlengd worden. Waarschijnlijk zullen overgangsmaatregelen van toepassing worden op werknemers die reeds gedetacheerd zijn. Vliegend personeel van de luchtvaartmaatschappijen, ambtenaren en diplomatiek personeel blijven in alle omstandigheden onderworpen aan de wetgeving van het land waar hun werkgever is gevestigd. Voor zeevarenden gelden geen specifieke toewijzingsregels: gevallen van dubbele verzekering of onverzekerdheid worden opgelost in een onderling overleg procedure.

Onder het nieuwe verdrag blijven ook de tijdelijk in Nederland wonende partner en kinderen van de Indiase werknemer in beginsel sociaal verzekerd in India. Hierop geldt slechts een uitzondering indien zij in Nederland zelf een dienstbetrekking hebben of in Nederland als zelfstandige werkzaam zijn.

Het verdrag zal een aanzienlijke vereenvoudiging opleveren en voorkomt dubbele premieheffing voor onder andere de Indiase werknemer die in de toekomst tijdelijk in Nederland werkzaam zal zijn. Indien u wilt weten of het voorgaande ook op uw werknemers van toepassing is of u assistentie nodig hebt bij de aanvraag van een detacheringsverklaring bij de Indiase autoriteiten kunt u contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS