Sociale zekerheidsovereenkomst met India - EXTERUS
Monday, 26 October 2009

Sociale zekerheidsovereenkomst met India

Op 22 oktober jongstleden is het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en India ondertekend. Het verdrag zal naar verwachting in de loop van 2010 in werking treden.

In principe zijn werknemers verzekerd in het werkland. Belangrijke uitzonderingen worden van toepassing bij detachering: Indiase werknemers die gedetacheerd worden kunnen voor een periode van maximaal 5 jaar onderworpen blijven aan de socialezekerheidswetgeving van India. Hetzelfde geldt uiteraard voor Nederlandse werknemers die gedetacheerd worden naar India. 

Werknemers die niet gedetacheerd worden of zelfstandigen zullen verzekerd zijn in het werkland.

Het verdrag zal een aanzienlijke vereenvoudiging opleveren en voorkomt dubbele premieheffing voor onder andere de Indiase werknemer die in de toekomst tijdelijk in Nederland werkzaam zal zijn. Overigens is nog niet bekend wanneer het sociale zekerheidsverdrag in werking zal treden. Zodra meer bekend wordt, zullen wij u hierover nader berichten.

    © 2015 EXTERUS