Beperking heffingsrente - EXTERUS
Friday, 02 October 2009

Beperking heffingsrente

Indien belasting verschuldigd is na het indienen van een aangifte inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst rente berekend, de zogenaamde heffingsrente. De rente wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar waarover aangifte is gedaan tot het moment waarop de belastingdienst een (voorlopige) aanslag oplegt.

Recent heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen met betrekking tot een beperking van de periode waarover heffingsrente mag worden berekend. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de Belastingdienst binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte een (voorlopige) aanslag dient op te leggen. Indien deze termijn van 3 maanden wordt overschreden mag slechts heffingsrente worden berekend over de periode tot maximaal 3 maanden na het indienen van de aangifte. Dit kan slechts anders zijn indien de overschrijding van de termijn van 3 maanden niet aan de Belastingdienst is te wijten.

Indien u een aanslag ontvangt waarin heffingsrente is begrepen, raden wij u aan om te controleren of de in rekening gebrachte rente rechtmatig is.

    © 2015 EXTERUS