Tussentijdse toetsing voorwaarden 30%-regeling - EXTERUS
Monday, 14 September 2009

Tussentijdse toetsing voorwaarden 30%-regeling

De meeste personen zijn op de hoogte van de maximale periode van 120 maanden waarin de 30%-regeling kan worden toegepast. Onbekend is echter vaak de tussentijdse toetsing: de werkgever dient na 60 maanden te verifieren of de werknemer nog steeds voldoet aan de eisen van schaarste en specifieke deskundigheid. Met name in het huidige economische klimaat, waar vele werknemers ontslagen worden, kan de schaarste en specifieke deskundigheid een probleem gaan vormen. Immers, meer hoog opgeleide werknemers zullen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. De Belastingdienst kan het standpunt innemen dat er geen sprake meer is van schaarste van de specifieke deskundigheid van de werknemer.

Werkgevers moeten op hun hoede zijn voor de tussentijdse toetsing en deze daadwerkelijk uitvoeren en de resultaten documenteren om latere discussie met de belastingdienst te voorkomen, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole. Om volledige zekerheid te verkrijgen kan de werkgever eventueel de Belastingdienst verzoeken om de tussentijdse toetsing te doen.

    © 2015 EXTERUS