Verhoging leges kennismigrantenregeling uitgesteld - EXTERUS
Thursday, 19 November 2009

Verhoging leges kennismigrantenregeling uitgesteld

In verband met technische problemen met de kennismigrantenmodule, waarmee online aanvragen voor kennismigranten kunnen worden ingevuld, is de verhoging van de leges voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV of inreisvisum) voor kennismigranten uitgesteld tot maandag 23 november a.s.. 

In afwachting van herstel van de technische problemen zullen in de loop van de dag formulieren beschikbaar komen op de website van de IND. Deze formulieren kunnen tot nader order worden gebruikt voor aanvragen voor kennismigranten.

    © 2015 EXTERUS