Fiscale behandeling bijdragen aan Japanse sociale zekerheid - EXTERUS
Monday, 14 September 2009

Fiscale behandeling bijdragen aan Japanse sociale zekerheid

Bepaalde bijdragen aan de sociale zekerheid zijn aftrekbaar en leiden tot een verlaging van de belastingdruk. Voor werknemers die niet in Nederland verzekerd zijn en bijdragen aan een buitenlands sociale zekerheidsstelsel geldt hetzelfde, mits het buitenlandse sociale zekerheidsstelsel naar aard en omvang vergelijkbaar is met het Nederlands sociale zekerheidsstelsel.

Een dergelijke vergelijking is vaak niet eenvoudig te maken. Zoals tijdens een recent seminar van de Japanse Kamer van Koophandel in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) reeds aangekondigd is inmiddels beleid gepubliceerd met betrekking tot de fiscale behandeling van bijdragen aan het Japanese sociale zekerheidsstelsel. Uiteraard kunnen wij u adviseren over de gevolgen hiervan.

    © 2015 EXTERUS