Leges kennismigrantenregeling verhoogd - EXTERUS
Thursday, 19 November 2009

Leges kennismigrantenregeling verhoogd

De Staatssecretaris van Justitie heeft aangekondigd dat de kosten voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV of inreisvisum)voor kennismigranten per 15 november wordt verhoogd met EUR 500 naar EUR 750.

Verzoeken om advies met betrekking tot een te verlenen MVV die op maandag 16 november of dinsdag 17 november 2009 via reguliere postverzending door het IND Loket kennis- en arbeidsmigratie wordt ontvangen, zal nog het 'oude' legestarief van EUR 250 van toepassing zijn. Op alle verzoeken om een MVV- kennismigrant via reguliere postverzending die op dan wel vanaf woensdag 18 november 2009 door de IND worden ontvangen, geldt het legestarief van EUR 750.

    © 2015 EXTERUS